• CALL US
    (662) 261 1561-4
  • EMAIL US
    integral-ho@hotmail.com
  • WE'ARE OPEN
    Head Office : Mon-Fri 8.30 a.m.-5.30 p.m.

Centrio Condominium Phuket

โครงการ Centrio Condominium Phuket ของบริษัท เอเบิ้ล แอสแสท จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4022 ตอนตีนเขา-ระเงง ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บนโฉนดที่ดินเลขที่ 86484 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีห้องพักจำนวนรวมทั้งสิ้น 465 ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวม 3 อาคาร 24,400 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่โครงการ 5-1-33.20 ไร่ หรือ 8,532.80 ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 86484 (เลขที่ดิน 219) ขนาด 5-1-2.30 ไร่ และโฉนดที่ดินเลขที่ 105056 (เลขที่ 506) ขนาด 0-0-30.90 ไร่ 

 

เกี่ยวกับโครงการ

มูลค่าของโครงการ 362 ล้านบาท
ปีที่ก่อสร้าง ปี 2559
ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2556 - ปี 2559

รายละเอียดอื่นๆ

© Copyright 2015 integral engineering consultants