• CALL US
    (662) 261 1561-4
  • EMAIL US
    integral-ho@hotmail.com
  • WE'ARE OPEN
    Head Office : Mon-Fri 8.30 a.m.-5.30 p.m.

Index livingmall Nakhonsrithammarat

โครงการอินเด็กซ์ ลิฟฟวิ่งมอลล์ สาขานครศรีธรรมราช เป็นอาคารใช้เพื่อพาณิชย์และสำนักงาน 1 ชั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดอาคารรวมลานจอดรถ 17,810 ตารางเมร

ที่ดินมีพื้นที่ 20,257 ตารางเมตร

อาคารมีพื้นที่ 9,758 ตารางเมตร

Pylon Sign ความสูง 26 เมตร

ลานจอดรถ 87 คัน

Green Area 3,022 ตารางเมตร

เกี่ยวกับโครงการ

มูลค่าของโครงการ 127 ล้านบาท
ปีที่ก่อสร้าง 2559
ระยะเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม 2558 - 27 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดอื่นๆ

© Copyright 2015 integral engineering consultants